Glumački ansambl

Robert Krajinović


glumacUloge

Alen Mešković: Ukulele Jam, red. Dino Mustafić - (2020)
Igor, Adi

Dragan Komadina: Ravna ploča, red. Lajla Kaikčija - (2018)
Doktor Rafo

Tamara Bijelić & Almir Imširević & Nataša Antulov: Svakog trena mislim na te, zemljo moja, red. Stevan Bodroža - (2016)
Sin
Majka, Profesor, Direktor, Gospođa, Novinar, Trgovac, Policajac

Robert Krajinović: (Nad)REALNO sa Nezirom Šukalo, red. Robert Krajinović - (2015)
Glumac I, Šefik Krkanić, Šejla Toljaga, Kontuzije
Glasovi iz Off-a

Almir Imširević: Mousefuckers, red. Stevan Bodroža - (2013)
Gile

Ronald Harwood: Majstor, red. Dino Mustafić - (2013)
Džulijan Fild

William Mastrosimone: Ekstremisti, red. Robert Krajinović - (2011)
Raul

Darko Lukić & Aida Pilav & Hasan Džafić & Radmila Smiljanić & Almir Imširević: Stranci, red. Lajla Kaikčija - (2011)
Denis
Nedim Hodžić
Gazda stana i kafane

Edward Bond: Spašeni, red. Jovica Pavić - (2011)
Fred

Zilhad Ključanin: Švedsko srce moje majke, red. Aleš Kurt - (2009)
Brat Nedžad

Hristo Bojčev: Opšta bolnica, red. Goran Bulajić - (2009)
Kontuzov

Derviš Sušić - Hasan Džafić: Nevakat, red. Slađana Kilibarda - (2008)
Agan

Dora Delbianco: Epitaf, red. Slađana Kilibarda - (2007)
Horacije Milenić

Dževad Karahasan: Kralju ipak ne sviđa se gluma, red. Lajla Kaikčija - (2007)
Sirvo

Nina Mitrović: Komšiluk naglavačke, red. Nina Kleflin - (2005)
Krešo

Georges Feydeau: Buba u uhu, red. Admir Glamočak - (2004)
Viktor Emanuel Šandebiz
Poš

Ahmed Muradbegović: Pomrčina krvi, red. Lajla Kaikčija - (2004)
Nepoznati

Robert Krajinović: Kolaž ljubavnih snova i noćnih mora, red. Robert Krajinović - (2004)
Muž

Ivo Andrić - Slobodan Stojanović: Prokleta avlija, red. Slobodan Stojanović - (2003)
Ćamil

Aleksandar Galin: Audicija, red. Lajla Penjić - (2002)
Albert

Ivan Cankar: Sablazan u dolini šentflorijanskoj, red. Gradimir Gojer - (2002)
Nečastivi

Peter Hathhazy: Nema dima bez vatre, red. Semir Krivić - (2001)
Tulpe

Ted Whitehead: Alfa Beta, red. Dženita Imamović, Robert Krajinović - (2000)
Gospodin

Autorstva

Robert Krajinović: (Nad)REALNO sa Nezirom Šukalo, red. Robert Krajinović - (2015)
Autor
Režija
Izbor muzike i videomaterijala

William Mastrosimone: Ekstremisti, red. Robert Krajinović - (2011)
Režija
Izbor scenografskih elemenata
Izbor kostima
Izbor muzike

Robert Krajinović: Kolaž ljubavnih snova i noćnih mora, red. Robert Krajinović - (2004)
Autor
Režija
Scenografija
Izbor kostima
Izbor muzike
Scenski pokret

Ted Whitehead: Alfa Beta, red. Dženita Imamović, Robert Krajinović - (2000)
Adaptacija
Režija
Izbor muzike
Izbor kostima

(...)

Rođen je 08.07.1972. godine u Zenici, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirao je na Odsjeku za glumu Akademije scenskih umjetnosti Sarajevo, 2001. godine, u klasi profesora Admira Glamočaka.

Prva glumačka znanja i iskustva stekao je na scenama Bosanskog narodnog pozorišta Zenica kao član Dramskog studija BNP-a, kojeg je pohađao u periodu 1993-1995. godine. Član Glumačkog ansambla BNP-a Zenica bio je od 1996. do 1997. godine, nakon čega je primljen na Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu. Prije odlaska na studij glume igrao je u pet predstava BNP-a (Staklena menažerija, Hasanaginica, Probudi se, Kato!, Zmaj od Bosne i Draga moja profesorice). Nakon završetka studija glume Robert Krajinović je, 2001. godine, ponovno postao član Glumačkog ansambla BNP-a Zenica.

U toku i nakon studija glume kreirao je oko sedamdesetak uloga različitih žanrova, u ispitnim predstavama na ASU, predstavama brojnih teatara u BiH i Hrvatskoj, kao i predstavama produciranim od strane različitih ad hoc teatarskih grupa i udruženja. Glumačka iskustva sticao je surađujući sa istaknutim domaćim i inozemnim redateljima, među kojima su: Otto Huber, André Steger, Robert Raponja, Jírzy Klimacek, Nina Kleflin, Haris Pašović, Dino Mustafić, Aleš Kurt i drugi.

Od svih ostvarenih uloga u BNP-u Zenica, izdvajaju se slijedeće: Nečastivi u predstavi Sablazan u Dolini Šentflorijanskoj I. Cankara u režiji G. Gojera, Ćamil u predstavi Prokleta avlija I. Andrića - S. Stojanovića u režiji S. Stojanovića, Nepoznati u predstavi Pomrčina krvi A. Muradbegovića u režiji L. Kaikčija, Chandebise  i Poche  u predstavi Buba u uhu G.Feydeaua u režiji A.Glamočaka, Krešo u predstavi Komšiluk naglavačke N. Mitrović u režiji N. Kleflin, Sirvo u predstavi Kralju ipak ne sviđa se gluma Dž. Karahasana u režiji L. Kaikčija, Agan u predstavi Nevakat D. Sušića - H. Džafića u režiji S. Kilibarda, Kontuzov u predstavi Opšta bolnica H.Bojčeva u režiji G.Bulajića, 8 različitih uloga u predstavi Svakog trena mislim na te , zemljo moja – T. Bijelić, A. Imširević, N. Antulov u režiji Stevana Bodrože.

Najuspješnije glumačke kreacije, izvan matičnog kazališta, ostvario je tumačeći slijedeće uloge: prof.Schwarz u predstavi Lulu Wedekinda (ASU), Jan u predstavi Blasted S.Kane (ASU), Frank u predstavi Demoni L:Nurena (ASU),  Krcko u predstavi Izložba Šuput-Raponjine (Motovun, Pula), Ljubazni gospodin u predstavi To je raj lutko moja R.Grlića (SARTR Sarajevo), Raul u predstavi Extremisti  Mastrosimonea (ASU),  Richard u predstavi Richard III W. Shakespearea (ASU), Ozrik u predstavi Hamlet  W.Shakespearea (NP u Sarajevu), Sebastijan u predstavi Oluja W.Shakespearea (Kamerni teatar 55 Sarajevo), Gregory u predstavi Romeo i Julija W.Shakespearea (MESS Sarajevo), James u predstavi Poručnik od Inishmorea McDonagha (Kamerni teatar 55 Sarajevo), Graham u predstavi Dame biraju McCarten-Sinclairea (Altteatar Sarajevo),  Johnnypateen u predstavi Krivi Billy sa Innishmana McDonagha (Gradsko kazalište Požega), Fabrizio u predstavi Mirandolina Goldoni-Turinia (HNK Osijek), Gus u predstavi Lift za kuhinju  H.Pintera (Gradsko kazalište Joza Ivakić u Vinkovcima)...

 

PREDSTAVE

Robert Krajinović – Šund naš svagdašnji ( Krtola, Neverina, odbjegli umobolnik )

Dragan Komadina – Ravna ploča  ( Doktor Rafo )

Alen Mešković – Ukulele Jam (  Igor, Adi )

Robert Krajinović – Nadrealno sa Nezirom Šukalo  ( Krkanić, Šejla, Kontuzije )

T.Bijeliç, A.Imširević, N. Antulov – Svakog trena mislim na te, zemljo moja ( Sin, Majka, Profesor, Direktor, Gospođa, Novinar, Trgovac, Policajac  )

William Mastrosimone, Ekstremisti (Raul)

D.Lukic, A.Imširević, A.Pilav, R.Smiljanić, H.Džafić: Stranci (Denis,Nedim,gazda kafane)

Edward Bond,Spašeni ( Fred)

Almir Imširević , Mousefuckers ( Gile )

Zilhad Ključanin, Švedsko srce moje majke ( Brat )

Hristo Bojčev, Opšta bolnica ( Kontuzov)

Jasmina Reza , Art ( Ivan )

Derviš Sušić, Nevakat (Agan)

Dora Del Bianco, Epitaf (Pakleni Valentin)

Dževad Karahasan, Kralju ipak ne sviđa se gluma (Sirvo)

Harold Pinter, Lift za kuhinju (Gus)

Carlo Goldoni/Peter Turrini, Krčmarica Mirandolina (Fabricio)

Dea Loher, Adam Geist (Erich)

Slavko Grum, Događaj u mjestu Gogi (Pijani slikar)

Martin McDonagh, Krivi Billy s Inishmanna (Johnnypateenmike)

Nina Mitrović, Komšiluk naglavačke (Krešo)

Sam Shepard, Ludi od ljubavi (Martin)

Ahmed Muradbegović, Pomrčina kvi (Nepoznati)

Almir Bašović, Priviđenje iz srebrenog vijeka (Vojnik,Novinar,Rudar)

Martin McDonagh, Poručnik od Inishmora  (James)

Jiri Pokorny, Počivao u miru (Leoš)

Mladen Popović, Nižinski (Fokin)

Robert Krajinović, Kolaž ljubavnih snova i noćnih mora (Muž)

Georges Feydeau, Buba u uhu (Chandebise,Poche)

P.Hatezi, Nema dima bez vatre (Tulpe)

Ivo Andrić, Prokleta avlija (Ćamil)

Rajko Grlić, To je raj lutko moja (Gospodin)

T.Whithead, Alfa beta (On)

Alexandar Galin, Audicija (Albert)

W.Shakespeare, Hamlet (Ozrik)

Ivan Cankar, Sablazan u dolini Šentflorijanskoj (Nečastivi)

Ramuz, Priča o vojniku (Đavo)

W.Shakespeare, Romeo i Julija (Gregori)

V.Klimaček, Dosada na plaži (Demijan)

Frank Vedekind, Lulu (Švarc)

W.Shakespeare, Oluja (Sebastijan)

Sarah Kane, Blasted (Jan)

Laš Nuren, Demoni (Frank)

Euripid, Medeja (Kreont)

W.Shakespeare, Ričard III (Ričard)

Euripid, Ifigenija u Aulidi (Agamemnon)

Robert Tomas, Klopka za osam bespomoćnih žena (Gđa Šanel)

Sinclair/McCarty, Dame biraju (Graham)

Euripid, Medeja (Jason)

M.Grgić, Probudi se Kato (Nikola)

Nedžad Ibrišimović, Zmaj od Bosne (Fra Ilija Starčević)

Ludmila Razumovska, Draga moja profesorice (Čarli)

Alija Isaković, Hasanaginica (Beg Pintorović)

Tennesse Williams, Staklena menažerija (Jim )

 

REŽIJE PREDSTAVA

R.Krajinović , Šund naš svagdašnji

R. Krajinović , Nadrealno sa Nezirom Šukalo

W. Mastrosimone , Ekstremisti

Geogres Feydeau, Ne motaj se okolo gola golcata, 

Ted Whitehead , Brak iz aleje kestenova

Robert Krajinović , Kolaž ljubavnih snova i noćnih mora

Edward Whitehead , Alfa beta

 

TV SERIJE

Tender, FIST production

Ne diraj mi mamu, FIST production, FTV

Dobro došli u Orient Express, DEPO produkcija

Kriza, FIST production

Dva smo svijeta različita, FIST production, TV1, NOVA TV

Nadeality show 2, TLN, RTL, FTV

Lud, zbunjen, normalan, FIST production, FTV, NOVA TV, BiH

Nadreality show, TLN, RTL, FTV

Seks i selo, Studio Art

Ponos Ratkajevih, AVA production, HRT, HR

Cimmer fraj, RingMultimedia, TV NOVA, HR

Pečat, Mebius film, FTV, BiH

Crna hronika, Mebius film, FTV, BiH

Viza za budućnost, Mebius film, FTV, BiH

 

FILM

Fuga, Zoran Ćatić, uloga Momak

Mercy, Benjamin Dizdarević, uloga Otac

 

NAGRADE

Za svoje glumačke kreacije dobio je nekoliko glumačkih nagrada, od kojih su najznačajnije: Nagrada za najbolji glumački rad na Odsjeku gluma na ASU za predstavu Dame biraju (Sarajevo 2000.), zatim dvije Nagrade za najbolje glumačko ostvarenje na Festivalu bosanskohercegovačke drame: za ulogu Ćamila u predstavi Prokleta avlija I. Andrića - S. Stojanovića u režiji S. Stojanovića. (Zenica 2003.) i za ulogu Sirvoa u predstavi Kralju ipak ne sviđa se gluma Dž. Karahasana u režiji L. Kaikčija (Zenica 2007.), Mala liska za ulogu Kontuzova u predstavi Opšta bolnica H.Bojčeva u režiji G.Bulajića na festivalu komedije u Mostaru (2009.), Nagrada za najbolje glumačko ostvarenje za ulogu Agana u predstavi Nevakat  D.Sušića u režiji S.Kilibarde na pozorišnim igrama u Jajcu (2009.)

Povremeno je radio na FTV i BHT1 kao sinkronizator crtanih filmova i stranog programa za djecu. Na Radiju Federacije BiH i Radiju BH1 igrao je nekoliko radio-drama. Snimio je na desetine TV i radio reklama za razne klijente i ustanove.

 


He graduated from the Academy of Performing Arts in Sarajevo in 2001. He was a member of the ensemble of the Bosnian National Theatre in 1996-1997, before enrolling the academy. He was admitted as Theater's permanent member in 2001. During his acting career, he interpreted fifty roles of different genres – as parts of exams at the Academy of Performing Arts in Sarajevo, in plays by Bosnian National Theatre Zenica, in plays of other professional theaters in Bosnia-Herzegovina and Croatia, and plays produced by various ad hoc theater troupes and associations. He played in more than twenty plays at Bosnian National Theatre. For some of these roles he was awarded for best acting achievement in theater festivals in Zenica, Mostar and Jajce (B&H). He accomplished his acting creations in a number of TV series in Bosnia and Herzegovina and Croatia. He was occasionally engaged in radio drama forms and as a voice actor in foreign cartoon movies and children's programs on television. He directed three plays in Bosnian National Theatre and two plays in the city theatre Joza Ivakić in Vinkovci, Croatia. In addition to theater arts, he does painting, art photography, conceptual art, and writes poetry, screenplays and plays.


Nagrade

 

NAGRADA ZA NAJBOLJEG GLUMCA - 31. Pozorišne / kazališne igre u Jajcu, 2012. (Darko Lukić & Aida Pilav & Hasan Džafić & Radmila Smiljanić & Almir Imširević: STRANCI, red. Lajla Kaikčija)

«MALA LISKA» - Festival komedije «Mostarska liska», Mostar 2009. (Hristo Bijčev: OPŠTA BOLNICA, red. Goran Bulajić)

NAGRADA STRUČNOG ŽIRIJA ZA NAJBOLJE GLUMAČKO OSTVARENJE - 28. Susreti pozorišta BiH Jajce 2009. (Derviš Sušič – Hasan Džafić: NEVAKAT, red Slađana Kilibarda)

NAGRADA ZA NAJBOLJE GLUMAČKO OSTVARENJE - VI Festival bosanskohercegovačke drame Zenica 2007. (Dževad Karahasan: KRALJU IPAK NE SVIĐA SE GLUMA, red. Lajla Kaikčija)

NAGRADA ZA NAJBOLJE GLUMAČKO OSTVARENJE – II Festival bosanskohercegovačke drame Zenica 2003. (Ivo Andrić – Slobodan Stojanović: PROKLETA AVLIJA, red. Slobodan Stojanović)

NAGRADA ZA NAJBOLJI GLUMAČKI RAD NA ODSJEKU GLUMA NA ASU SARAJEVO - (DAME BIRAJU, red. Admir Glamočak, 2000.)