BNP

Najam dvorana+387 32 242 604

USLOVI KORIŠTENJA PROSTORNIH KAPACITETA BNP ZENICA

Obavještavaju se fizička i pravna lica zainteresirana za unajmljivanje i jednokratno korištenje dvorana ili ostalih scenskih i prostornih kapaciteta Bosanskog narodnog pozorišta Zenica da je Upravni odbor Javne ustanove Bosansko narodno pozorište Zenica usvojio Cjenovnik o iznajmljivanju prostornih kapaciteta Bosanskog narodnog pozorišta Zenica (broj: 102/12, od 24.1.2012. godine).

Ovim Cjenovnikom je predviđeno da fizička i pravna lica prostorne kapacitete mogu koristiti po slijedećim uslovima:

  • =2.000,00 KM (slovima: dvijehiljade konvertibilnih maraka) – manifestacije izbora (sportisti, menadžeri, automobilska industrija, izbori ljepote i sl.) na nacionalnom, regionalnom i internacionalnom niovu; jednokratna televizijska snimanja - televizijske kuće i produkcije;
  • =1.500,00 KM (slovima:  jednahiljadaipetstotina konvertibilnih maraka) – svečane akademije u povodu državnih i vjerskih blagdana, značajnih jubileja i obljetnica; programi međunarodne suradnje; programi inozemnih diplomatskih i konzularnih predstavništva;
  • =1.250,00 KM (slovima: jednahiljadadvijestotineipedeset konvertibilnih maraka) – visokobudžetne kompanije (telekomi, bankarski sektor, osiguravajuće kuće, ostala poduzeća i kompanije velikog biznisa); političke stranke i partije; visokokomercijalni programi iz oblasti kulture, umjetnosti i industrije zabave sa cijenom ulaznice od najmanje 10 KM (slovima: deset konvertibilnih maraka);
  • =1.000,00 KM (slovima: jednahiljada konvertibilnih maraka) – kompanije i preduzeća srednje veličine; komercijalni programi iz oblasti kulture, umjetnosti i industrije zabave sa cijenom ulaznice od 7 (slovima: sedam) do 9,99 KM (slovima: devet konvertibilnih maraka i devedesetidevet konvertibilnih feninga); univerziteti; manifestacije izbora (sportisti, menadžeri, automobilska industrija, izbori ljepote i sl.) na lokalnom nivou (općinskom i kantonalnom);
  • =750,00 KM (slovima: sedamstotinaipedeset konvertibilnih maraka) – kompanije i preduzeća manjeg biznisa; komercijalni programi iz oblasti kulture, umjetnosti i industrije zabave sa cijenom ulaznice od 5 (slovima: pet) do 6,99 KM (slovima: šest konvertibilnih maraka i devedesetidevet konvertibilnih feninga); ustanove u oblasti zdravstva;
  • =500,00 KM (slovima: petstotina konvertibilnih maraka) – osnovne i srednje škole; ustanove predškolskog odgoja; kulturno-umjetnička društva i nacionalna kulturna društva; kulturno-umjetnički programi (koncerti, predavanja, tribine) otvoreni za javnost; komercijalni programi iz oblasti kulture, umjetnosti i industrije zabave sa cijenom ulaznice do 4,99 KM (slovima: četiri konvertibilne marke i devedesetidevet konvertibilnih feninga);
  • =250,00 KM (slovima: dvijestotineipedeset konvertibilnih maraka) – programi humanitarnog karaktera u kojima je kompletan ostvareni prihod usmjeren u humanitarne svrhe. Ovlaštena osoba organizatora humanitarnog programa obavezna je potpisati izjavu, ovjerenu kod notara-javnog bilježnika, u kojoj je potrebno izrijekom navesti kako će sav prihod prikupljen organiziranjem programa biti usmjeren u humanitarne svrhe, sa preciznim navođenjem svrhe uplate, imena i prezimena/naziva primatelja, naziva banke i  broja računa na koji će uplata biti izvršena, kao i rokova u kojima će prikupljena sredstva biti preusmjerena na račun primatelja.
  • =250,00 KM (slovima: dvijestotineipedeset konvertibilnih maraka)- Gornji foaje, Donji foaje i Mala galerija
  • =200,00 KM (slovima: dvijestotine konvertibilnih maraka) - Male scene „Žarko Mijatović“ i Konferencijske sale ,
  • =100,00 KM (slovima: jednastotina konvertibilnih maraka) – ostali prostorni kapaciteti: Probna sala 16, Podrumska scena, Baletno-plesna dvorana i Multimedijalna sala 44