RIJEČ REDITELJICE

Predstava Ko smo? na scenu „donosi“ priču o mladom bračnom paru koji, potaknut „monotonijom bračnog života“, pokušava svakodnevnim igranjem različitih likova „bačenih“ u određene situacije, osvježiti svoj učmali brak. Kroz niz komičnih situacija supružnici pokušavaju bar na trenutak biti neko drugi, i time odložiti rješavanje vlastitih životnih problema. Suočavajući se sa prividno zanimljivijim tuđim životima, oni shvataju da je njihov život, zapravo, puno bogatiji nego što se naoko čini, te da su njihovi međusobni odnosi  i iskreniji i zdraviji od tuđih.

Predstava Ko smo? nastala je iz htijenja da se odgovori na pitanje ŠTA ŽELIMO? I da li naše želje određuju naš identitet? I, konačno, da li je priznavanje monotonije u braku, ili u pukoj ljubavnoj vezi – svejedno,  korak naprijed ka rješavanju problema, ili je to, pak, „kopanje“ rake za neizrečene želje i prešućene zamjerke. Brak je, znamo, društveno uređena zajednica koja je regulirana zakonima, pravilima i običajima... Ne živimo li upravo zbog toga ovako šture, rogobatne, neemotivne i neostrašćene živote, kako nas i sam sistem definira? Znamo li KO SMO, smijemo li priznati ŠTA ZELIMO? Ta, i druga slična pitanja, postavlja naša predstava i, istovremeno, nenametljivo sugerira odgovore na njih. Stoga, vjerujemo, vrijedi pogledati je.

Lana Delić