Riječ-dvije cijenjenoj publici

Tragajući za novim izazovima u profiliranju repertoara Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, prijedlog za predstavu belgijskog autora Thomasa Steyaerta učinio nam se vrlo privlačan. Kao kuća koja bez straha već godinama iznenađuje svoju publiku zanimljivim naslovima, praizvedbama, raznovrsnim adaptacijama i dramatizacijama i u ovom slučaju smo prihvatili izazov i odabrali za nas jedan potpuno novi vid teatarskog izraza. Idući korak dalje, ovaj put očekujemo od publike da i sama postane dijelom predstave, prepuštajući se glumicama i glumcima da je uvedu u priču o usamljenosti i samoći savremenog čovjeka. Ova intimna priča, koncipirana za mali broj gledalaca, istinski je doživljaj za ljubitelje teatarske umjetnosti. Oslanjajući se na godinama građeno povjerenje između našeg ansambla i naše publike, očekujemo da će njihova sinergija proizvesti posebno i nezaboravno iskustvo.

U nadi da ćemo uz ovaj naslov, If someone speaks, it get's lighter, hrabro i uspješno „osvijetliti“ novu pozorišnu sezonu, želimo da i vi zaboravite svoje strahove i klasično poimanje teatarske komunikacije i pridružite nam se, u ovom nesvakidašnjem uprizorenju, otvorenog srca i uma.

A predstavi želimo dug i uspješan teatarski, posebno festivalski život, za što je prvenstveno i rađena.

Lajla Kaikčija

Ako neko govori, stvari postaju lakše

Šta je to usamljenost? Šta je samoća? Kako neko postaje usamljen? Zašto osjećamo potrebu da ponekad budemo sami? Šta znači biti usamljen u savremenom društvu? Kako se današnje društvo nosi sa samoćom?

U kontekstu ovih pitanja, publika putuje kroz niz performativnih i pozorišnih aktivnosti. U okviru nekih aktivnosti pozvani su da učestvuju sa izvođačima. Ovakva forma stvara prostor u kojem posmatrač doživljava prisan i lični odnos sa izvođačem.
Slike i dešavanja su nasumično struktuirani, kako bi se izbeglo jasno značenje, ali isključivo zbog toga da bi se predložio ili istražio odnos između subjekta i naracije.

If someone speaks, it gets lighter – predstavlja događaj koji nameće želju za ponovnim „čitanjem“, kao i želju za prepoznavanjem osnovnih ljudskih vrijednosti i aspekata međusobnih odnosa.

Thomas Steyaert